Zárt firkák I - II

Zárt firkák - I. A kör

A tér közepe 
a szélek által nyer értelmet,
mégis egymással szembeállítva
ellentétet képeznek,
a közép a szél révén lesz központi
az ego a tudatot ott bontja ki, 
a szél a centralizálásból menekül,
a középponttól a legtávolabbra kerül,
mégis uralma igen nagy,
mert ő zárja körbe e belső hatalmat…

 

Zárt firkák – II. A sarok

két szél
váratlan ütközése
egy pontba torkollik,
ebben a pillanatban 
a szélek jelentése
összeadódik,
s a középtől eltávolodva,
sarokká formálódik…

és helyzetéből adódóan
különc lesz e sarok,
mert a középtől
teljesen elhatárolódott,
s az lesz létének mértéke,
hogy az adott végpontban 
a két szél - mekkora 
elszigetelődést hoz létre,

s mielőtt a tér feleszmélne,
a sarok kirekesztettsége
már a középről való
kiutasítottság
alappillére…