Kellemetlen szituációk

 

 

Kellemetlen szituáció I.

Egy
meredek
egyenes
szenvedve
tekereg
lefele.

Eleve
elment
az esze,
mert
a szabályt
megszegte.

Kiegyenesedne...

 

Kellemetlen szituáció II.

Tágítanám
a rést
sz(ű)ksége
tűrhetetlen.
Tágabb
értelemben
a réstelenség
elviselhetetlen.

Inkább résen lenne…

 

Kellemetlen szituáció III.

A lehetetlen
lehetséges
lehetőség,
mely
meglehetősen
rendezetlen
helyzet.

Képtelenségben végződhet…

 

Kellemetlen szituáció IV.

Egy
köpcös
gömb
nyögve
fölfele
jön.

Gördülékenysége
most nem öröm…

 

Kellemetlen szituáció V.

Beszippant
a semmi 
létezésének 
lehetősége,
e tény 
üres
tértartományba
fullad…

Valami szeretne lenni…

 

Kellemetlen szituáció VI.

Mily’
apró 
ponton
csúszik 
el a
valós és 
valótlan.

Megfoghatatlan.

Pedig kézenfekvő!

 

Kellemetlen szituáció VII.

A széttépett 
érzelem 
tátong,
fájdalma
ordít
hangtalanul…

Szerelmes szeretne lenni...

 

Kellemetlen szituáció VIII.

Az idő
és a tér
egymásba
kapaszkodva 
forog,
a „most”átfut
az „akkorba”
az „itt” 
belebukik
az „ott”-ba, 
véges egységek
végtelen sorát
szenvedik…

Szeretne reverzibilis lenni...

 

Kellemetlen szituáció IX.

A társadalom
egy sajátos
hangyabolyba
tömörül,
a múltból
származó
terjedelmek
zsugorodnak…

Növekvő perspektíva szeretne lenni...

 

Kellemetlen szituáció X.

az el nem gondolható 
gondolat
a logikán fennakadt,
jelentését
a jelölés okozta 
következmény
megcsavarta,
a téma
nonszensz lett…

újat szeretne kigondolni…

 

Kellemetlen szituáció XI.

a különbözőség
aszimmetrikus 
információtartalma 
jó és rossz ideát eredményez,
ezek az egymást 
kiegészítő idea-párok
egymás nélkül nem léteznek,
mégis e zárt rendszer
önmagán belül 
széttagolódik...

jogosultságukról
- az értelem - 
önkényes alapon 
szeretne dönteni…